Villkor
1. Bokning och betalning
Deltagande vid arrangemang gäller endast för medlemmar i Silverdraken. Du som ännu inte är medlem blir det automatiskt genom att boka in dig på en workshop eller genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. 
Du är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelse och påtala felaktigheter omedelbart.
Du som bokar måste vara minst 18 år. Åldersgräns för att deltaga är 18 år men du är välkommen från 16 år men då  tillsammans med vårdnadshavare.
Du får endast boka för personligt bruk.
Inga prisjustringar görs för att deltagare önskar delta delvis i något arrangemang.
Silverdrakens styrelse har rätt att makulera bokning om dessa villkor har kringgåtts och kan också besluta om att inte återbetala erlagd deltagaravgift.
Silverdraken har anlitat Payson för betalning. De säkerställer att att dina person- och kortuppgifter hanteras säkert och korrekt. Du kan använda din internetbank eller välja faktura. Payson ger dig också möjlighet att delbetala.

Om Paysonfaktura
Vi erbjuder betalsättet "PaysonFaktura" i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter Svea Ekonomi AB, 556489-2924


2. När är en bokning bindande och  avbokningsvillkor.
Distansavtalslagen gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Det innebär att när man betalat och därmed bokat sin plats så är man bunden vid sitt köp. Silverdraken ger ändå rätt till avbokning enligt följande:
Fram till 1 månad före eventet återfås 1/3 av deltagaravgiften oavsett orsak.
Från dag 29 och till dag 3 (72 timmar) före eventet kan 1/3 av deltagaravgiften återfås om Silverdraken kan ersätta platsen med annan deltagare under förutsättning att det finns en kö.
Från dag 29 till dag 3 (72 timmar) före eventet kan 1/3 av deltagaravgiften  återfås om
-Oförutsedd händelse skett som förorsakat väsentlig skada på bostad.
-Deltagare, dess sällskap, barn, förälder, syskon, maka, make, sambo har drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Skadehändelse som vid bokningstillfället var okänd ska styrkas med läkarintyg eller polisanmälan. Först då ersätts deltagaravgiften.
Avbokning mindre än 72 timmar före event återbetalas ej oavsett orsak.
Avbokning sker genom att skriva på denna hemsidas kontaktformulär. Tiden för sänt meddelande loggas.
Silverdraken ansvarar ej för missade event pga inställda eller försenade transporter.

Avbokning/ombokning  arrangör
Om event avbokas av Silverdraken ska hela deltagaravgiften återbetalas med undantag för Force Majeure.
Om Silverdraken måste omboka tid för event återfås hela deltagaravgiften om den nya tiden ej passar medlemmen.
Inga andra kostnader för deltagare, oavsett orsak, ersätts såsom resekostnader, hotellbokningar och liknande.

Force Majeure
För det fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, som Silverdraken inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits, är Silverdraken fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som arrangören anlitat i ett tidigare skede. 

3. Övrigt
Deltagare äger ej rätt att spela in, ta kort eller på annat sätt inhämta och eller sprida information såvida tillstånd inte inhämtats av föredragshållare och Silverdrakens styrelse.
Om deltagare önskar medföra egna broschyrer om sin egen verksamhet ska deltagare först inhämta tillstånd från styrelsen. Presentation ska vara i linje med Silverdrakens portalparagraf. Styrelsen anvisar var exempelvis broschyrer kan placeras. 

4. Föredragshållare
Utöver avtalat arvode för föredrag ersätter Silverdraken resa och boende som Silverdraken ordnar. Boende och resa ska vara ekonomiklass. Önskar vår gäst dyrare alternativ får han/hon bekosta detta själv. Silverdraken kan också bjuda på vissa måltider.
Föredragshållare kan ha med sig böcker eller andra produkter till försäljning vid event.
Föredragshållare har rätt att avboka och omboka tid för event.