Silverdrakens integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och strävar därför efter att att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler.
För följande ändamål sparar vi personuppgifter:

  • För att skicka ut nyhetsbrev och annan information från Silverdraken.
  • För att veta vilka deltagare som kommer på event.
  • För att kunna ta in deltagaravgifter och tillhandahålla kvitton.
  • För att fullgöra våra lagliga skyldigheter som t. ex. bokföringslagen.
Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Personuppgifter sparas så länge det finns en aktiv kontakt såsom exempelvis nyhetsbrev. I annat fall sparas personuppgifter i max 36 månade och sedan raderas de. Du har rätt att när som helst få dina uppgifter raderade. Det gäller även för bilder som kan finnas på vår hemsida. Se nedan. Kontakta Silverdraken via Kontakt här på sidan.

Betalningssystem
Silverdraken använder sig endast av betalning via Payson som säkerställer medlemmarnas kontouppgifter. Inga kontouppgifter ska lämnas på Silverdrakens hemsida. Silverdraken ansvarar ej för sådan lämnad information.

Bilder på hemsidan
Vi kan publicera bilder från event utifrån ett allmänintresse för att vi därigenom ger en bild av vår verksamhet. Om du finns med på en bild och inte vill vara med på bilden är du självklart välkommen att höra av dig så kan vi antingen ta bort bilden eller ändra i den så att du inte syns. Detta gäller även om du tidigare givit oss tillstånd att publicera bilden.