Föreningen Silverdraken

Det finns så många spännade människor som har massor av intressanta upplevelser och kunskaper om andligt uppvaknande, medialitet, healing m.m. Vi vill helt enkelt bjuda in dem och ta del av det.

Men hur gör man då för att dessa människor ska komma hit? Någon måste ju bjuda hit dem. Vi kände omgående att detta var något vi ville göra och för det behövde vi en plattform. En ideell förening var den plattform som passade vårt syfte bäst. Genom föreningen kan vi som är intresserade av att utvecklas som ljusarbetare inspirera, stötta varandra och ha roligt tillsammans. Vi kan föreslå vilka vi vill bjuda in och arrangera event och workshops tillsammans på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Vi ser att det finns många författare och föreläsare som är välkända runt om i världen och deras böcker är översatta till många språk men inte  till svenska.  Det tycker vi är lite synd eftersom intresset för medialitet, healing och änglar med mera är stort i Sverige. Det är dags att ändra på det. Var med du också så att vi kan på bred front låta änglar och drakar nå fler människor i vårt avlånga land.


Medlem
Som medlem får du också ett nyhetsbrev. Du får information om vad föreningens styrelse har för sig. Silverdraken är en ideell allmännyttig förening vilket innebär att du har full insyn och kan delta i årsmöten och vara med och påverka. Vi har inga medlemsavgifter men du betalar för de arrangemang du deltar i.
 

Gå med i föreningen genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller genom att anmäla dig till ett av våra evenemang. Att vara medlem kostar inget. Som medlem deltar du sedan i våra event och workshops till lägsta möjliga pris.


Silverdrakens Policy

Vår portalparagraf i föreningens stadgar är också den policy som tillämpas för all verksamhet.

" §1  Ändamål
Föreningen har som ändamål att vara en plattform och växtplats för dem som medvetet och aktivt vill arbeta med sin personliga utveckling och andlig medvetenhet. Föreningen ska verka för att medlemmarna lär känna och ge varandra stöd. Föreningens anda ska vara ett tillåtande klimat där allas trosuppfattningar ska respekteras. Det får ej förekomma aktivitet som försöker påtvinga någon en uppfattning. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen ska bygga på demokratiska och humanistiska principer. Föreningens verksamhet är att ordna sammankomster med för syftet relevant innehåll. Föreningen ska bjuda in personer som föreläser, underhåller eller på annat sätt berikar föreningens intressen. Föreningen kan även delta i andra evenemang som exempelvis retreatresor, mässor och liknande tillställningar. Föreningen finns på sociala medier och vill också främja litteratur och övriga medier som gagnar medlemmarna."Föreningen

Bildad 6 april 2018 med säte i Uppsala.
 

Styrelse

Karin Solstråle – ordförande
Lovisa Alvtörn – sekreterare
Anna-Lena Thörn – kassör
Ulrika Stegeby-Fhors – suppleant


Kontakt

Du når ossl via kontakttformuläret eller  mail:  kontakt@silverdraken.com

Välkommen också att skriva i gästboken

Fä Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress, för och efternamn och tryck på knappen. Du ska därpå få ett bekräftelsemail. Titta i skräpkorgen om det inte dyker upp i din vanliga mail.